Hva kan slipes

Maskinparken vår inneholder en god variasjon av slipende maskiner. Vi har maskiner som sliper kniver, sagblader, kværndeler, økser, sager og bor. Vi har også maskiner som lodder, sveiser og kapper. 

Sliping er i de aller fleste tilfeller lønnsomt og verktøyet blir som nytt. Både industri og privatpersoner leverer verktøy til oss. Vi får arbeid fra mekaniske og grafiske bedrifter, treindustrien og næringsmiddelindustrien.

Her er noe av det vi sliper:

For mekanisk og grafisk industri:

 • Stanseverktøy
 • Platesakskniver
 • Borsliping
 • Kjernebor
 • Fugestål
 • Pipebor

For treindustrien:

 • HSS sagblad
 • HM sagblad
 • Høvelkniver
 • Avretterkniver
 • Sagkjeder
 • Alle typer freser
 • Profilverktøy
 • Båndsagblad

Du kan lese mer om sliping av sagblad her.

For næringsmiddelindustrien:

 • Kverndeler
 • Kjøttsagblad
 • Båndsagblad (kjøtt og fisk)

Les mer om plansliping og langsliping her.

CNC sliping:

 • Oppsliping
 • Nye freser
 • Profilfreser
 • Stegborer

Ikon_pris Kontakt oss for pris